DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod + NABÍDKA

                Dobová fotografie - Krnské pohoří, Horní Soča - rakouský lager pod Vrh Peski poblíž sedla Prag , asi 1916

STRÁNKY JSO od 2 /2013  V PRŮBĚŽNÉM VÝVOJI...

POJĎTE SE  NA VLASTNÍ OČI PODÍVAT, JAKÉ ´OUTDOOROVÉ AKTIVITY´ PROVOZOVALI NAŠI PŘEDCI NEDOBROVOLNĚ PŘED 100 LETY  za  "VELKÉ VÁLKY" v  ITALSKÝCH A SLOVINSKÝCH HORÁCH, NA KRASU, PIAVĚ A PLANINĚ 7 OBCÍ - TO VŠE ZA CÍSAŘEPÁNA & JEHO RODINU...

JE AŽ NEUVĚŘITELNÉ, KOLIK VÝRAZNÝCH STOP V ČASTO EXTRÉMNÍM PROSTŘEDÍ LZE JEŠTĚ PO 100 LETECH  NALÉZT !     A je kuriózní, že díky tomu máme Via Ferraty, lanovky, vleky, stovky hotelů a chat, tisíce kilometrů horských silnic a desetkráttolik turistických tras v naprosto neskutečné krajině Dolomit, ale nejen tam... Že díky Velké Válce našly cestu do hor desetitisíce lidí z chudších vrstev; famózní rozmach zažilo horolezectví, alpinismus (či vysokohorská turistika, chcete-li), lyžování a kdovícoještě.

       Letos je tomu bylo 100.let, co skončila VELKÁ VÁLKA...,

ve své době největší válečný konflikt, jaký zachvátil svět. Byla první s přídomkem "moderní" či novodobá. PROČ? Světlo spatřila děla velkých ráží nad 300mm, kulomet, kulometná pistole (předchůdce samopalu), bojový plyn, tank, obrněný vlak, pozorovací balón, bombardér, stíhač; uplatnění našly všechny veliké vynálezy Verneovy epochy - druhé pol.19.století: telefon, telegraf, železnice, fotoaparát, balón, letadlo, ponorka, torpédo, časovaná rozbuška, schrapnelův granát a trhavina ekrasit... Příšerný mlýn na maso otřásl samotnými základy civilizace a donutil přehodnotit humanistické iluze o člověku z konce předchozího století. Skončila zlatá éra idylických let..

         Mnozí se velmi snažili, aby se na ni co nejrychleji zapomnělo; pak přišla válka druhá, ještě strašlivější. Dnes to vypadá, že ta snaha byla úspěšná:  kolik dotázaných gymnazistů, či vysokoškoláků (nemluvě o pracujících) dnes ví, co  byla bitva na Marně,  Brusilovova ofenzíva, průlom u Kobaridu, Piava, Versailleský mír či obyčejná feldflaška?  Ještě tak Yperit...
        Paradoxně tak našemu národu zůstala v podvědomí nejvíce nesmrtelná postava dobrého vojáka Švejka, což je asi to lepší z toho, co mohlo...

                         Po této válce již nikdy nemělo být nic jako předtím .
Je tomu 100 let, ale její výrazné stopy lze překvapivě ještě dnes najít v místech kde zamrzly, či kudy se převalila - a to včetně vysokých hor!

PRIMÁRNÍM POSLÁNÍM TOHOTO WEBu JE NABÍDNOUT ZÁJEMCŮM MOŽNOST PODÍVAT SE DO MÍST, KTERÁ HRÁLA DŮLEŽITOU ROLI V PRVNÍM ZE DVOU DOSUD NEJVĚTŠÍCH SVĚTOVÝCH KONFLIKTŮ A STÁLA U ZRODU NOVÉ MAPY EVROPY
A V NIHŽ BOJOVALI, ŽIVOŘILI A UMÍRALI PRAPŘEDCI MNOHÝCH Z NÁS - ANIŽ O TOM ČASTO VÍME !
       

TYTO STRÁNKY SI NEKLADOU ZA CÍL SUPLOVAT DĚJEPIS ANI LITERATURU FAKTU. ČÁST HISTORICKO-VÝKLADOVÁ JE PŘIDÁNA Z DŮVODU ČASTÝCH DOTAZŮ, KTERÉ DOSTÁVÁM  -  abych alespoň v  základu uvedl kontext a přiblížil  tehdejší dění v uvedených oblastech.  Podrobný rozklad není cílem.  

Poněvadž operuji především Itálii,  jsou tyto stránky věnovány výhradně jižní, ITALSKÉ  frontě od Jadranu přes Soču, Karnské Alpy, Dolomity, Gardu, Adamelo k Ortleru a několika kuriozitám na It/Francouzké hranici - zájemci o frontu západní (Flandry) , východní (Rusko, Halič), či jihovýchodní (Balkán) se musí poohlédnout jinde!


               Dobová fotografie - Piccolo Dolomity - pohled pp. na rakouskou linii v zimě 1915, oblast Passubio

JAK JSEM SE K DANÉ PROBLEMATICE DOSTAL : 

       Léta jsem se toulal po Čechách, když ještě nešlo dostat se ven.  Když jsem se poprvé ocitl v Italských Dolomitech, byla to návštěva v jiném světě, který mi učaroval.  Vlastenci prominou, ale u nás žádné hory nejsou - když - tak opičí!  

       Jezdil jsem tam pravidelně, začal průvodcovat a přitom si nemohl nevšimnout pozůstatků po válčení z let 1915-17.  Začalo mě zajímat, co se v takové výšce a pustině vlastně semlelo a to byl prvopočátek  mého zájmu o válku v horách a první válku obecně.

       Pak mi kolega řekl o Julských Alpách, o Krnu, Batognici, Rombonu, že prý tam se také bojovalo.  Prošel jsem celý ten fantastický  Krnský hřeben z Bovce do Tominu a žasl - čeští vojáci - ZDE ?? Zatímco o frontě Dolomitech se dalo leccos dozvědět (jmenujme za všechny populární Čepelkův evergreen Fronta v Dolomitech), o Julské frontě, s vyjímkou kusých zmínek o průlomu nad Kobaridem z dějepisu a filmových dokumentů, jsem se dlouho nemohl ničeho dopídit..

      Časem mě někdo upozornil na Fučíkovy knihy a já se dočetl o značné účasti Českých vojáků v Rakouské uniformě na Italské frontě a vše akcelerovalo.  Postupem času jsem začal sbírat další prameny a také jsem si na leccos vzpomněl. Tak třeba :

     Snad v každé české vesničce naleznete omšelý, často mechem potažený pomník místním padlým , kteří narukovali do první války. V bohatších oblastech kolem měst je často se sochou pískovcového lva (tu a tam s fotografiemi) a se jmény .  Jsou jich tisíce, po celé zemi. Kde všichni Ti chlapi zůstali - v Srbsku ? V Haliči? V Rusku?  Učili jsme se jen  o legionářích, ale tohle přece většinou legionáři nejsou - to byli C&K Rakouští  vojáci, infanteristé, pěšáci...   Desítky tisíc padlých si připsala právě Sočská fronta. Jména jako Bajnšice, Mrzli vrh, Mengore,  Most na Soči, Gorice, Hudi Log, Iamiano, Medeazza a další přestávají být po sto letech konečně neznámá...

        Pak  jsem si vzpomněl na studentská léta a knihu- "Sbohem armádo"  od  E. Hemingwaye.  Když ji čtu dnes  s mapou v ruce (a ta místa znám) vidím, že je to dost přesný popis oněch událostí i míst bojů o kótu 363; rozumím jí mnohem víc- jen se mi nechce věřit, že během noci lze převeslovat s pramicí  Lago Maggiore ze Stressy do Ancony... rozhodně by šlo o slušný sportovní výkon! Kromtoho Maggiore se stalo milovanou zastávkou při cestách do vzdálenějších míst.. Mimochodem, ve filmové adaptaci z r. 1957 uvidíte autentické exteriéry od Isonza i Velkého jezera..

        POHÁDKY JE KONEC - spojil jsem po letech svůj zájem o téma s profesí horského průvodce cestovního vzruchu a nabízím výlety do uvedených končin pro milovníky military problematiky a příbuzné zesnulých, kteří se chtějí něco o těch místech dozvědět.  Poněvadž se  na mne nárazově sypou maily s dotazy, rozhodl jsem se vytvořit tyto stránky specializované na problematiku Rakousko - Italského konfliktu, spojené s nabídkou cest do různých míst po celé délce jižní, Italské fronty,  s důrazem na důležitá bojiště, jako byly průlomy, velké bitvy, ale i místa zajímavých střetů, nebo bojů v netradičních expozicích. 

 Speciálně pro Sočskou problematiku a účast českých vojáků  bude vyčleněno několik podstránek.

 
Plzeńský moždíř   M11 ŠKODA 305 mm  při práci - jejich baterie  zastavily mnoho italských útoků nejenv Krasu - přesný zásah shromaždiště dokázal vymazat celou rotu  útočníků z povrchu.  Italové je přezdívali "Mortai Skoda". 

STRÁNKY SE BUDOU (dle obsahu) PRIMÁRNĚ DĚLIT  NA :

- INFORMATIVNÍ (něco z historie a faktografie pro zvědavé)

- CESTOVATELSKÉ (nabídka výletů na různá bojiště) 

Veškerá uvedená fakta z jsou převzatá z různých publikací k dané tématice. Neručím za jejich 100% správnost, poněvadž se vesměs jedná o PŘETLUMOČENÁ  tvrzení z nejrůznějších (řádově desítky pramenů), jak je shromáždili různí autoři, sami opět z různých zdrojů. Poněvadž nejsem historik, nemám prostor a čas na jejich ověřování. Pokud mne upozorníte na chybu a správnou, či alternativní verzi, budu rád. Mým cílem není překrucovat minulost, či podávat vyčerpávající, 100% fundovaný výklad, ale  vysvětlit co nejjednoduššeji kontext a přidat něco zajímavého.                    

                  Tyto stránky jsou primárně  cestovatelské, nikoli historizující.
                    Notabene, musím si také něco něchat pro výklad na místě .... :-) 

 
               Dobová fotografie - Piccolo Dolomity - pohled na rakouský láger pod Mte Roite, oblast Passubio, asi zima 1916

         NAVŠTIVTE STRÁNKY S NABÍDKOU RYZE TURISTICKÝCH  AKCÍ   

                                                               www.dolomiter.cz  
  

Veškeré uvedené fotografie pocházejí z muzejí a publikací, reálné fotografie potom z mých cest do uvedených lokalit. Proto prosím omluvte v prvém případě zhoršenou kvalitu; v druhém zhoršené počasí - všude jsem naneštěstí i opakovaně nebyl za jasného počasí a dobrých podmínek .. :-( 

                               
                                               Dobová fotografie - Julské Alpy: zásobovací silnice pp. v oblasti Bogatin či Vrsič


                                                                     Julské Alpy,  Krnské pohoří dnes - pohled z Javorščeku dnes na linii Kal - Krnčica


                Dolomity dnes - pohled z Mte Casale na rakouskou obrannou linii Castello - Furcia Rosa - Vallon Bianco
 

  Dolomity dnes - pohled na front.linii Tofana Rozes - Col dei Bos - Fannispitze Sud (neboli vrchní část údolí Travenanzes)